مدیریت دبستان

 

معرفی مدیریت:

 کاظم لارتی  با مدرک تحصیلی فوق لیسانس ادبیات فارسی  با 26 سال سابقه خدمت و تدریس در رشته ادبیات فارسی