کادر اداری

 

سمت های اداری مدرسه

 

مدیر

کاظم لارتی

معاون آموزشی

عبدالمجید عیدانی  و فاطمه افشارو محمد لک

معاون پرورشی

آزاده افشار

مربی بهداشت

فاطمه لارتی

معاون اجرایی

سیده مریم میرعظیمی

حسابدار

فاطمه نمازی

خدمتکار

کاظمیه کریمی مجدم

سایر سمت های اداری

مریم نخلی مسئول آزمایشگاه